Co nowego w Subiekcie GT 1.56

Subiekt GT wersja 1.56 nowe funkcje

Na naszą uwagę w tej wersji zwróciła nowa funkcja, która pozwala na wyświetlenie ostrzeżenia lub blokująca zapis dokumentu dostawy / zakupu, który został już raz wpisany do systemu. Kryterium ostrzegania / blokowania jest wystąpienie identycznego numeru dokumentu w obrębie dokumentów od tego samego kontrahenta.

Pozwala to z pewnością uniknąć problemu wielokrotnego przyjmowania dokumentów z tej samej dostawy, jak i problemów w rozrachunkach z kontrahentami jakie mogą wynikać z błędnie generowanych tytułów przelewów.

Dostęp do ustawień tej nowej funkcji jest poprzez moduł Administracja – Parametry i odpowiednio Faktura VAT zakupu lub Przyjęcie zewnętrzne / Przyjęcie zewnętrzne z VAT.

Subiekt GT numer faktury zakupu weryfikacja